Velkommen

Velkommen

Kalundborg Refinerys Pensionistforening blev oprettet den 16.januar 1989.
Foreningen har som formål, at samle alle penionerede medarbejdere fra raffinaderi og marketing til sammenkomster og udflugter samt have god kontakt til raffinaderiet.
Foreningen har en bestyrelse på fem medlemmer, som skal forsøge, at varetage medlemmernes interesse bedst muligt.