Årets Fødselsdage 2023

Medlemsnr. Fornavn Efternavn Dato Alder
81
Karl Flemming Nielsen
5. januar
85 år
147
Eva
Madsen
26. januar
75 år
153
Kjeld Tofthøj Rasmussen
10. februar
75 år
152
Egon Dyrlund Sørensen 21. februar
75 år
154
Richard Eyvind Albjerg
27. februar
75 år
181
Jens Thorsten
Pedersen
17. marts
70 år
116
Kjeld E.
Jensen
12. april
80 år
90
Benny
Jensen
5. juli
85 år
139
Lone
Zachariassen 5. august
80 år
151
Bent
Madsen
12. august
75 år
175
Flemming
Jensen 20. august
70 år
195
Bjarne
Markwian
26. oktober
75 år
73
Arly
Rønkel
29. november
90 år
114
Bent Dahl Christensen
23. december
80 år